picture-2600

Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen

Het sportcomplex voor voetbal en tennis in Sassenheim

Welkom op de Website van Stichting Sportpark de Roodemolen!

Wij verzorgen als stichting de exploitatie van de sportaccomodaties op Sportpark de Roodemolen in Sassenheim.

Vaste gebruikers van deze accomodaties zijn de voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen en de tennisvereniging STV. Daarnaast is het mogelijk voor andere organisaties om sport te beoefenen op het Sportpark de Roodemolen.

Hieronder volgen wat nieuwsfeiten en wetenswaardigheden over onze stichting:


Tarieven gebruik sportvelden op Sportpark de Roodemolen


De gebruiksvergoedingen per uur voor een kunstgrasveld luiden als volgt:


  • Scholen uit de gemeente Teylingen                                                                                                                    €  45,00
  • Verenigingen uit de gemeente Teylingen                                                                                                           €  55,00
  • Bedrijven, verenigingen en scholen niet komende uit de gemeente Teylingen                                               €  65,00
  • Gebruik van de lichtinstallatie: verhoging gebruikstarieven per uur                                                                €   15,00
  • Sneeuwvrij gemaakt veld (zie speciale regelement voor condities)                                                                € 300,00


De gebruiksvergoedingen voor de natuurgrasvelden zijn uitsluitend op aanvraag beschikbaar.


Bovenstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 juni 2023


In de tarieven is, indien wenselijk, gebruik van de kleedkamers begrepen.


Het gebruik van de sportvelden ten behoeve van de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien is van vergoeding vrijgesteld.

Voor het gebruik van een sportveld door de scholen uit de gemeente Teylingen voor het houden van de koningsspelen bedraagt de vergoeding 50% van het reguliere bedrag.

Gebruik van de velden is alleen mogelijk in overleg met Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen. Daarvoor dient contact op te worden genomen via het contactformulier op de homepagina of een directe mail naarinfo@sesrm.nl


Reglement gebruik sportvelden sportpark de Roodemolen


Artikel 1


De natuurgras- en kunstgrasvelden kunnen incidenteel worden gehuurd. Verhuur vindt plaats door de Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM), beheerder en exploitant van het sportpark. De huur dient schriftelijk te worden aangevraagd met gebruik van een aanvraagformulier.


Artikel 2


De vaste gebruikers van de sportvelden, de voetbalverenigingen Ter Leed en teylingen hebben altijd voorrang bij het in gebruik geven van de velden. Indien door deze verenigingen geen gebruik wordt gemaakt, kan verhuur plaatsvinden aan ander gebruikers zolas verenigingen , bedrijven en scholen.


Artikel 3


Sportvelden kunnen worden gehuurd voor minimaal 1 uur. De huur dient vooraf te worden betaald.


Artikel 4


De huur is, indien wenselijk, inclusief gebruik van de de kleedkamers. De kleedkamers dienen na afloop door de huurer te worden schoongemaakt.


Artikel 5


De velden mogen niet worden gebruikt bij ijzel of sneeuwval en bij meer dan tien graden vorst. De kunstgradvelden mogen alleen worden betreden met daarvoor geschikte schoenen. Binnen de hekken van het sportpark mag niet worden gerookt. De stichting heeft altijd het recht om - in overleg met voetbalverenigingen en de consul - het gebruik van de sportvelden niet toe te staan, indien door slechte weeromstandigheden het gebruik tot schade zal leiden en/of gevaarlijke situaties voor de gebruikers oplevert.


Artikel 6


De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.


Artikel 7


De gebruikers worden niet tot het verhuurde gedeelte toegelaten voordat de verantwoordelijke voor de huur aanwezig is.


Artikel 8


De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

  • schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door de (ver)huurder tot de accommodatie zijn toegelaten alsmede;
  • schade, letsel of ongeval wegens het onjuist gebruik van de accommodatie;
  • vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen e.d. van personen die ddoor de (ver)huurder tot de accommodatie zijn toegelaten.


Artikel 9


Voorde door de huurder c.q. gebruikers veroorzaakte schade aan een (kunst)grasvelden en/of de accommodatie wordt de huurder aansprakelijk gesteld en dientengevolge zullen de kosten voor herstel aan de huurder in rekening worden gebracht.


Artikel 10


Ingeval van annulering door de huurder binnen 3 dagen voor de gereserveerde datum wordt een kostenvergoeding van € 50 in rekening gebracht.