Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen

Het sportcomplex voor voetbal en tennis in Sassenheim

BESTUUR SESRM

Ted van Velzen, voorzitter en plaatsvervangend penningmeester

Marc Gozeling, secretaris.

Ted Lamboo, bestuurslid tenniszaken