Procedure sneeuwvrij maken kunstgrasvelden:

 1. Het besluit tot het al dan niet sneeuwvrij laten maken van een kunstgrasveld wordt genomen door de Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen (SESRM) in samenspraak met de wedstrijdsecretariaten van de voetbalverenigingen.
 2. De vaste gebruikers van het Sportpark de Roodemolen, zijnde V.V. Ter  Leede (Ter Leede) en R.K.V.V. Teylingen (Teylingen) hebben voorrang bij de toewijzing van speeltijd op de sneeuwvrij gemaakte velden.
 3. Er worden maximaal 4 wedstrijden per dag per schoongemaakt kunstgrasveld gepland. Dit geldt in regel voor het weekend.
 4. De vastlegging van het speelprogramma gebeurt in overleg met de wedstrijdsecretariaten van Ter Leede en Teylingen.
 5. De kosten voor het gebruik van een sneeuwvrij gemaakt kunstgrasveld bedragen EUR 250,00 (excl. BTW, prijspeil 2014) per wedstrijd (is een blok van maximaal twee uur)
 6. Voor trainingen (door Ter Leede of Teylingen) worden in principe geel kosten in rekening gebracht.
 7. Contactpersonen voor deze procedure zijn:

SESRM            Peter van der Vlugt, Leo van Ruiten

Ter Leede         Marjan van der Heijden, René van der Heijden

Teylingen          Hans van den Berg

 1. Verzoeken of wensen van geledingen binnen de voetbalverenigingen dienen uitsluiten via de genoemde contactpersonen bij SERSM kenbaar gemaakt te worden.
 2. Verzoeken tot gebruik van sneeuwvrij gemaakte kunstgrasvelden door derden (niet zijnde Teylingen of Ter Leede) dienen uitsluitend direct gericht te worden aan SESRM.
 3. Zeker zolang de garantietermijn op de kunstgrasvelden nog niet verlopen is, zal het sneeuwvrij maken in opdracht gegeven worden aan de leveranciers hiervan. Voor de velden 1 en 9 is dat Nootenboom Sport B.V. en voor de velden 2 en 8 is dat C.S.O . B.V. Contacten met deze ondernemingen worden uitsluitend onderhouden door SESRM.
 4. In verband met de faciliteiten rond veld 1 krijgen de velden 1 en 9 de voorkeur om sneeuwvrij gemaakt te worden.
 5. Indien deze afspraken niet voorzien, beslist SESRM.