Tarieven gebruik sportvelden op Sportpark de Roodemolen

De gebruiksvergoedingen (excl. 6% BTW) per uur voor een natuurgras- of kunstgrasveld luiden als volgt:

- Scholen uit de gemeente Teylingen                                           € 40,00

- Verenigingen uit de gemeente Teylingen                                    € 50,00

- Bedrijven, verenigingen en scholen, niet komende uit de gemeente Teylingen                                                                                  € 60,00

- Gebruik van de lichtinstallatie: verhoging gebruikstarieven           € 10,00

- Sneeuwvrij gemaakt veld (zie speciale reglement voor condities) € 250,00

In de tarieven is, indien wenselijk, gebruik van de kleedkamers begrepen.

Het gebruik van de sportvelden ten behoeve van de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien is van vergoeding vrijgesteld.

Voor het gebruik van een sportveld door scholen uit de Gemeente               Teylingen voor het houden van Koningsspelen bedraagt de vergoeding 50% van het reguliere bedrag.

Gebruik van de velden is alleen mogelijk in overleg met Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen. Contact via: info@sesrm.nl