REGLEMENT GEBRUIK SNEEUWVRIJ GEMAAKTE SPORTVELDEN SPORTPARK DE ROODEMOLEN 

Artikel 1
In geval van sneeuwval bestaat de mogelijkheid dat één of meerdere kunstgrassportvelden sneeuwvrij worden gemaakt en dat deze kunnen worden gehuurd voor het spelen van voetbalwedstrijden. Verhuur vindt plaats door de Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM), beheerder en exploitant van het sportpark.

Artikel 2
De vaste gebruikers van de sportvelden, de voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen, hebben altijd voorrang bij het in gebruik geven van de velden. Indien door deze verenigingen geen gebruik gemaakt wordt van de sneeuwvrij gemaakte velden, kan verhuur plaatsvinden aan andere gebruikers.

Artikel 3
Sportvelden worden verhuurd voor de duur van een wedstrijd (in blokken van maximaal 2 uur). De planning voor het bespelen van de velden wordt gedaan in overleg met de wedstrijdsecretariaten van Ter Leede en Teylingen.

Artikel 4
De huur is, indien wenselijk, inclusief gebruik kleedkamers. De kleedkamers dienen na afloop door de huurder te worden schoongemaakt.

Artikel 5

De huur van het veld bedraagt EUR 250,00 (excl. BTW) per wedstrijd (cq. blok van 2 uur)

Artikel 6
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 7
De gebruikers worden niet tot het verhuurde gedeelte toegelaten voordat de verantwoordelijke voor de huur aanwezig is.

Artikel 8
De verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen, die door de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten, alsmede voor schade, letsel of ongeval wegens onjuist gebruik van de accommodatie; vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen e.d. van personen die door de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 9
De door de huurder c.q. gebruikers veroorzaakte schade aan een kunstgrasveld en/of de accommodatie wordt aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10
Ingeval van annulering door de huurder binnen 3 dagen van de gereserveerde datum wordt een kostenvergoeding van € 50,00 in rekening gebracht.