REGLEMENT GEBRUIK SPORTVELDEN SPORTPARK DE ROODEMOLEN

Artikel 1
De natuurgras- en kunstgrassportvelden kunnen incidenteel worden gehuurd. Verhuur vindt plaats door de Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (Stichting ESRM), beheerder en exploitant van het sportpark. De huur dient schriftelijk te worden aangevraagd met gebruik van een aanvraagformulier.

Artikel 2
De vaste gebruikers van de sportvelden, de voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen, hebben altijd voorrang bij het in gebruik geven van de velden. Indien door deze verenigingen geen gebruik noodzakelijk is, kan verhuur
plaatsvinden aan andere gebruikers, zoals andere verenigingen, bedrijven en scholen.

Artikel 3
Sportvelden kunnen worden gehuurd voor minimaal 1 uur. De huur dient vooraf te worden betaald.

Artikel 4
De huur is, indien wenselijk, inclusief gebruik kleedkamers. De kleedkamers dienen na afloop door de huurder teworden schoongemaakt.

Artikel 5
De velden mogen niet worden gebruikt bij ijzel of sneeuwval en bij meer dan 10 graden vorst. De kunstgrasvelden mogen alleen worden betreden met daarvoor geschikte schoenen. Binnen de afrastering mag niet worden gerookt.
De Stichting ESRM heeft altijd het recht om – in overleg met de voetbalverenigingen en de consul– het gebruik van de sportvelden niet toe te staan, indien door slechte weersomstandigheden het verdere gebruik van de velden in gevaar komt.

Artikel 6
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 7
De gebruikers worden niet tot het verhuurde gedeelte toegelaten voordat de verantwoordelijke voor de huur aanwezig is.

Artikel 8
De verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen, die door de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten, alsmede voor schade, letsel of ongeval wegens onjuist gebruik van de accommodatie; vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen e.d. van personen die door de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 9
De door de huurder c.q. gebruikers veroorzaakte schade aan een kunstgrasveld en/of de accommodatie wordt aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10
Ingeval van annulering door de huurder binnen 3 dagen van de gereserveerde datum wordt een kostenvergoeding van € 50,00 in rekening gebracht.