Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen
Het sportcomplex voor voetbal en tennis in Sassenheim

DOEL EN MISSIE

DOEL 

De stichting heeft ten doel:

  1. het exploiteren van een voetbal- en tenniscomplex in de gemeente Teylingen en rechtspersonen en natuurlijke personen de gelegenheid geven om tegen vergoeding de voetbalsport  te beoefenen en bewegingsactiviteiten te verzorgen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

 

MISSIE

Wij proberen zoveel mogelijk te faciliteren voor de gebruikers van het sportpark zodat de verenigingen zich alleen hoeven bezig te houden met de sportbeoefening. Dit doen wij door het sportpark in optimale staat van onderhoud te houden en door daar waar nodig en gevraagd wordt te investeren in nieuwe en betere faciliteiten zodat verenigingen nog meer gebruikers kunnen laten sporten. Verenigingen worden op deze manier ontlast omdat zij zicht niet hoeven bezig te houden met het beheer van het onroerend goed en de investeringen in spelmaterialen. Daaraast is de stichting een spreekbuis en belangenvertegenwoordiger  voor de vernenigingen richting de gemeente.